מוקי ו"יוסלס אי. די"

סך הקול
יגאל בשן, הופעה ב-13.1.10 ב"רדינג 3"
11 במרץ 2010
סך הקול
שלום חנוך, "תחנה ראשונה", 28.1.10
12 במרץ 2010