מחוץ לקצב

סך הקול
דצמבר
5 בדצמבר 2008
סך הקול
"נרצחת איזו תכלת"
31 בדצמבר 2008