מירי מסיקה, "שלום לאמונות"

סך הקול
רונה קינן, "עיניים זרות"
8 באוקטובר 2007
סך הקול
יהודית רביץ, "עיר קטנה"
8 באוקטובר 2007