"עבודה עברית – מחווה ל-60 שנות יצירה מקורית"

סך הקול
אוסטרליין פינק פלויד בלונדון
12 במאי 2008
סך הקול
איתי פרל, "מים מתחת לגשר"
20 במאי 2008