עומר אדם בפרויקט אנשי העשור של גלובס, דצמבר 2019

סך הקול
ערן צור ודור ההמשך, הופעה, דצמבר 2019
27 בדצמבר 2019
סך הקול
הפה והטלפיים, אלבום קו המשווה, דצמבר 2019
28 בדצמבר 2019