קלפטר, טל, בין השמשות, רביץ, גולן, אורנן, הסוכריות, רוי אדרי וירון פאר