קלפטר, טל, בין השמשות, רביץ, גולן, אורנן, הסוכריות, רוי אדרי וירון פאר

סך הקול
בזמן שעפעפתם
3 באוקטובר 2008
סך הקול
תשס"ח – שנת ההמשך
29 באוקטובר 2008