שני קדר, bloodlines

סך הקול
קורין אלאל בפסטיבל הפסנתר 2006
8 באוקטובר 2007
סך הקול
פבלו רוזנברג, האוסף
8 באוקטובר 2007