שרים הדודאים 2, אלבום, אוגוסט 2018

סך הקול
תמרדה (תמר רדה), אלבום בכורה, אוגוסט 2018
3 באוגוסט 2018
סך הקול
שולי רנד, אלבום רצוא ושוב, ספטמבר 2018
28 בספטמבר 2018