תמוז, הופעת איחוד, ספטמבר 2016

סך הקול
שלום חנוך, אלבום זום, ספטמבר 2016
15 בספטמבר 2016
סך הקול
איה כורם, ערן צור, עדן בן זקן: המלצות אלבומים, 2016, ראש השנה תשע"ז
29 בספטמבר 2016