תמר אייזנמן, "Gymnasium"

סך הקול
"בועז מעודה"
9 בספטמבר 2009
סך הקול
מאיר אריאל – הפרדוקסים בשירתו
9 בספטמבר 2009