דפנה והעוגיות

סך הקול
נורית הירש, "המיטב"
8 באוקטובר 2007
סך הקול
דודו טסה, "לולה"
8 באוקטובר 2007