ליאת יצחקי, שרון הולצמן, מני – המלצות אלבומים לסוכות תשפ"א, אוקטובר 2020