פרויקט אריק איינשטיין אוהב להיות בבית: חלק שלישי – השיר על התוכי יוסי

פרט מתוך ״מגדל בבל״ מאת פטר ברויחל
פרויקט אריק איינשטיין אוהב להיות בבית: חלק שני – שכשנבוא
4 בינואר 2024
פרויקט אריק איינשטיין אוהב להיות בבית: חלק רביעי – אחכה
6 בינואר 2024