שלום חנוך, "תחנה ראשונה", 28.1.10

סך הקול
מוקי ו"יוסלס אי. די"
12 במרץ 2010
סך הקול
דניאלה ספקטור – תעודת סוף שליש
12 במרץ 2010