כפור על השביל

סך הקול
דפוס טעות
2 בפברואר 2002
סך הקול
כשזה מצליח – ביקורת הופעת דודי לוי, אמש, תמונע
25 ביוני 2003